Wat doen we

Het Thuishuisproject Noordwijk

Het Thuishuisproject is een initiatief dat ondersteuning biedt aan alleenwonende senioren (55+). Gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid in de gehele gemeente Noordwijk: De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk.

Het Thuishuisproject wordt gerund door de Stichting Thuishuis Noordwijk en bestaat uit een (vrijwillig) bestuur, geschoolde vrijwilligers, en een vrijwilligerscoördinator.

Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande senioren die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk, Noordwijk: De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk, voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Andere projecten die onder de Stichting vallen zijn de Thuisbus, het Thuishuis-café, ‘Soepie in het Thuishuis’, Thuisbezoek. Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen wijk.

Het Thuishuisproject past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol.

Met onze zeer proactieve werkwijze & de ‘geef-nooit-op’ methodiek geven wij ouderen een steuntje in de rug om weer mee te gaan doen. Ons uitganspunt is altijd de vraag & behoefte van de oudere. Gericht op zelf- en samenredzaamheid, met als doel: ‘Op een gezellige manier oud te worden’