Nieuwbouw op het Northgoterrein begint in de eerste helft van 2020

Bron: NWS Magazine, mei 2019